Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Gesellshaft Blume
Author: Year: 2015 - OngoingTiếng Việt (0+)Total chap: 30Translater: Category: Action, Adventure, Supernatural, Fantasy, Truyện tranh,Tags: Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue, Senga Fumitaka, Tellmin, Kindread Nao, Góc Truyện 16.5, LHMANGA.COM, Views: 513
AdministratorAdministrator
Manga: 17,946 - Chap: 650,708
 • Font size: px
  • 12px
  • 14px
  • 16px
  • 18px
  • 20px
  • 22px
  • 24px
  • 26px
  • 28px
  • 30px
 • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi.. Nói cho vuông thằng main lập team đi săn boss

TOTAL CHAPTER:

Comments