VERSUS THE EARTH

VERSUS THE EARTH

VERSUS THE EARTH

Author: Year: 2016 - OngoingTiếng Việt (0+)Total chap: 19Translater: Category: Action, Horror, Sci-fi, Supernatural, Truyện tranh,Tags: VERSUS THE EARTH, WATANABE Yoshitomo, Views: 395
AdministratorAdministrator
Manga: 17,946 - Chap: 650,708
 • Font size: px
  • 12px
  • 14px
  • 16px
  • 18px
  • 20px
  • 22px
  • 24px
  • 26px
  • 28px
  • 30px
 • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này?!

TOTAL CHAPTER:

Comments