Hắc Dạ chi Ca

Hắc Dạ chi Ca

Hắc Dạ chi Ca

Author: Year: 2016 - OngoingTiếng Việt (0+)Total chap: 9Translater: Category: Action, Horror, Mature, Fantasy, Truyện tranh,Tags: Hắc Dạ chi Ca, Anh Lân Động Mạn, Views: 124
AdministratorAdministrator
Manga: 17,946 - Chap: 650,708
 • Font size: px
  • 12px
  • 14px
  • 16px
  • 18px
  • 20px
  • 22px
  • 24px
  • 26px
  • 28px
  • 30px
 • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
  • Style color
Con người xem mình là sinh vật có trí tuệ duy nhất, nhưng thật ra không phải thế. Trên đời còn rất nhiều chuyện khoa học chưa giải thích được, thế giới xuất hiện nhân loại cuồng hóa biến dị.

TOTAL CHAPTER:

Comments